Zabýváme se
recyklací a výkupem papíru a plastových folií,
přistavením kontejnerů na odpady a sutě,
výkupem, nakládkou a odvozem železného šrotu.

„To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.“

– Cicero Marcus Tullius

Služby Spektrum našich služeb

Technické služby

 • Přeprava nebezpečných odpadů v souladu s ADR
 • Pronájem kontejnerů různých typů a nosností na ostatní a nebezpečné odpady
 • Třídění odpadů k recyklaci
 • Svoz a lisování odpadů
 • Úklidové práce vnitřních prostor hal a výrobních kapacit
 • Odvoz a odstranění kovových odpadů
 • Vytřídění nekovových odpadů - barevných kovů

Poradenské služby

 • Posouzení možnosti využitelnosti a recyklace odpadů
 • Zjištění druhu produkovaných odpadů
 • Návrh počtu, druhu a umístění sběrných nádob
 • Návrh zneškodnění odpadů
 • Vypracování postupu a způsobu sběru a odvozu odpadů
 • Správné zatřídění odpadů podle platných katalogových čísel
 • Konzultace k předcházení vzniku odpadů nebo snížení jejich produkce
 • Vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů

Úklidové služby

 • Úklid vnějších i vnitřních prostor (sklady, výrobní haly, prodejní prostory a další)
 • Odklízení sněhu
 • Úklid průmyslovým vysavačem
 • Úprava venkovních prostor sekačkami na trávu, křovinořezy, motorovými pilami a podobně

Vodní dílo Sudoměř Realizovaný projekt přehrady

Stavba přehrady byla započata v roce 1998, kdy se pan Stanislav Šturma mladší, rodák ze Sudoměře, rozhodl vybudovat hráz na Strenickém potoce u obce Sudoměř v místech, kde dříve býval mlýn. Vodní nádrž má sloužit ke zkvalitnění prostředí pro chráněné živočichy a rostlinstvo na dříve nevyužitelných podmáčených pozemcích.

Těleso hráze je zemní, sypané z místních materiálů. Osa hráze je přímá. Délka hráze v koruně je 59 m. Hráz je v nejvyšším místě (ve střední části ) vysoká 5,7 m. Koruna hráze má kótu 252,50 m n.m. Šířka koruny hráze je 4,0 m. Sklon návodního svahu 1:3,0 a sklon vzdušného svahu 1:2,5. Hráz je s ohledem na morfologické poměry s příjezdem pouze od pravého zavázání a je tedy neprůjezdná. Zásobní prostor nádrže je vymezen ode dna po normální hladinu (246,35 – 251,50 m n.m.) a jeho obsah činí 156 000 m3. Hráz vodního díla je vybavena rybím přechodem pro zajištění migrace vytypovaných druhů ryb. V rámci zlepšení podmínek pro život některých druhů ptactva a vodních živočichů je vybudován umělý ostrůvek podél levého břehu součastného koryta Strenického potoka přibližně v polovině délky nádrže.

Kontaktujte nás Zeptejte se a napište si o bližší specifikace našich služeb

Napište nám

Telefon

+420 326 814 882
+420 737 246 635

E-mail

info@ekotrans-odpady­.cz